Підвищення рівня української мови


Корисні поради для вчителів української мови. Використання прийомів мотивації для кожного виду діяльності та рівня знань учнів

КОШИК МЕТОДИЧНИХ ПРИЙОМІВ

Фантастична добавка – вчитель доповнює реальну ситуацію елементами

                                            фантастики: перенести реального або літературного

                                             героя в часі.

Відстрочена загадка – на початку уроку вчитель дає загадку або          

                                         маловідомий  дивний факт, відгадку на яку можна

                                         дізнатися на уроці під час роботи над новим

                                         матеріалом.

Інтелектуальна розминка – це два – три не дуже складні питання для     

                                         розмірковування, основна мета такої розминки –

                                         налаштування дитини на роботу.

Картинна галерея – учитель вивішує на дошці 4 – 5 картин (фотографій),

                                   які містять ознаки основного поняття або явища.

                                   Об’єднавшись у групи, учні через деякий час називають

                                   ознаки поняття, що зображені на картинах. Після

                                   завершення роботи у групах називається одна ознака,

                                   яка записується на дошці.

Джерела інформації – на початку уроку вчитель роздає дітям газети,

                                   журнали або сторінки цих видань, уривки з науково –

                                   популярної або художньої літератури, де розміщено

                                   інформацію, що стосується теми уроку. Учитель просить

                                   звернути увагу на конкретну інформацію, наголошуючи

                                   на важливості її повсякденного використання.

Театр «Мім» - усі учні читають навчальний матеріал за певний проміжок

                           часу, визначений учителем. Клас ділиться на дві команди.

                           Учасники однієї команди мають зобразити будь – які речення

                           або абзац (за вибором) пантомімою, а інша команда –

                           здогадатися і пояснити, про що саме йдеться. Потім інша

                           команда відтворює текст, а інша вгадує.

Пошта – кожному учню пропонують визначити свою «адресу» в класній

                  кімнаті. Ряди парт гратимуть роль вулиць, самі парти або столи –

                  будинків. Учні на аркушах записують питання за текстом

                  домашнього параграфа, пишуть адресу однокласника ( 1 Зелена

                  вулиця, будинок 3, Оксані), свою зворотну адресу і з допомогою

                  листоноші відправляють записку адресату. Адресати повинні

                  письмово відповісти на питання. Найвищу оцінку одержують ті,

                  хто поставив цікаве питання й отримав на нього правильну

                  повну відповідь.

Слабка ланка – вчитель пропонує пригадати всі нові терміни уроку.

                          Перший учень називає один термін, другий попередній і свій,

                          третій – два попередні і свій і т.д. Порядок слів зберігають.

                          Якщо учень помилився, то наступний не виправляє його, а

                           говорить: «Слабка ланка».

Шпаргалка – учням пропонують прочитати текст. Необхідно передати його

                        за допомогою малюнків, умовних позначень або схем. Ці

                        шпаргалки (підписані) віддають вчителю. За бажанням учні

                        підходять до вчителя і витягують шпаргалку. За цією

                        шпаргалкою треба відтворити текст. Відзначають найкращі

                        шпаргалки і доповідача.

Доміно – учням пропонують 18 незакінчених фраз. Самі закінчення написані

                на інших аркушах. Учням необхідно підібрати правильні

                закінчення до цих фраз.

Лото – на аркуші щільного паперу або картоні великими буквами записують

              формули (умовні знаки, словникові слова і т. ін.), які були вивчені на

              попередньому (попередніх) уроці. Потім аркуш паперу розрізають

              так, щоб на кожній  частині паперу залишилися окремі цифри, букви,      

              математичні (хімічні, фізичні, географічні) знаки. Розрізані частини

              лото перемішують на столі. Учитель викликає учнів до столу і

              пропонує скласти формули, слова і т. д. До гри можна ввести рефері,

              який оцінить і прокоментує результати.

Підіб’ємо підсумки ( усна рефлексія ) – на уроці я …

-         дізнався…

-         зрозумів…

-         навчився…

-         найбільший мій успіх – це…

-         найбільші труднощі я відчув…

-         я не вмів, а тепер вмію…

-         я змінив своє ставлення до…

 

-         на наступному уроці я хочу…


Download
Korisni-poradi-dlya-vchiteliv-ukrayinsko
Adobe Acrobat Document 249.0 KB